.

feature image

Dziękujemy wszystkim: osobom które nas wspierają… organizacjom, które pomagają… mediom, które nagłaśniają… tym, którzy w jakikolwiek sposób są z nami…

read more.....